Molnintegration

Vemendo tillhandahåller experter och lösningar som möjliggör en effektiv molnintegration där kunden kan fokusera på de fördelar som molntjänster innebär.

Molnintegration

Vi hjälper till med:

Verksamhetsstödjande molntjänster efterfrågas idag i allt större omfattning som alternativ till den traditionella licensmodellen där kunden köper en mjukvara som installeras i den lokala IT-miljön.

Fördelarna är många t.ex. snabbt och enkelt att komma igång då tjänsterna är direkt åtkomliga över Internet, det går att skala upp eller ner kapaciteten om behoven ökar eller minskar, lägre kostnader då flera kunder delar på den underliggande infrastrukturen och det inte krävs någon administration av egen hårdvara och därmed ett minskat behov av egen specialistkompetens inom IT.

En utmaning när företag och organisationer flyttar interna system och applikationer till molntjänster är hanteringen av användar- och kontaktrelaterad information. Dels att data om användaren finns tillgängligt i molntjänsten från första början och dels att den uppdateras med förändringar från lokala databaser och katalogtjänster och dessutom tas bort från molntjänsten när någon t.ex. slutar eller av andra skäl ska tas bort.

Lösningar från Vemendo

Vemendo har tagit fram lösningen Contact Sync som möjliggör en effektiv hantering av kontakt- och användarrelaterad information i molnet. Med lösningen så synkas förändringar i lokala databaser och katalogtjänster med molntjänsten och när användare tas bort så kommer även användarens data försvinna i de molntjänster som hanteras i lösningen.

Contact Sync - en nödvändighet i molnet

Contact Sync är flexibel att sättas upp på olika sätt beroende på organisationens behov och önskemål. Synkning kan ske omedelbart när förändringen sker eller schemalagt och mot ett eller flera mål i alla riktningar.

Contact Sync har direkt stöd för integration med populära molntjänster som Google, Azure, AWS och SiteVision Cloud. Med en modern plugin-arkitektur så kan nya integrationer tas fram utifrån kundens behov. På så sätt kan även integrationer göras med kundens egenutvecklade system.

Contact Sync är en del av Vemendos produktfamilj Contact Manager och kan användas fristående eller tillsammans med övriga produkter inom Contact Management.

 • Torsby kommun

  Torsby kommun är en av många kommuner som har tecknat avtal med Vemendo omfattande nyttjanderätt till och support av Contact Sync ägd av Vemendo.Vemendo ska bistå Torsby med kompetens och support krin...
 • Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

  UKÄ har tecknat avtal med Vemendo som omfattar nyttjanderätt till och support av Contact Sync ägd av Vemendo.Vemendo ska bistå UKÄ med kompetens och support kring Active Directory Federation Services ...
 • Kunskapsskolan

  Kunskapsskolan har tecknat avtal med Vemendo som omfattar nyttjanderätt till och support av:
  • Contact Sync
  • Contact Manager
  Integration har etablerats med Google, SKOLA24 och ett flertal interna system för...