Smart sätt för Laxå kommun att modernisera sin webbplats!

För många år sedan (2009) införde Laxå kommun en webbplatslösning med hjälp av SiteVision. Mycket ny funktionalitet har tillkommit i SiteVision under årens lopp och Laxå kommun såg behov av att modernisera sin webbplats bl.a. bli responsiv. Men att bygga om hela webbplatsen skulle medföra så stora kostnader att det inte var att tänka på.

Webbplatspaketet
Laxå kommun tog då kontakt med Vemendo. Man hade hört, från andra kommuner, att de tagit fram en paketlösning som gör det snabbt och enkelt att komma igång med en ny webbplats baserad på webbpubliceringsverktyget SiteVision.
Webbplatspaketet innehåller en grund att utgå ifrån och bygger på många års erfarenhet av att utveckla webbplatser för kommuner, myndigheter och företag enligt gällande best practises från t.ex. SiteVision, W3C och Funka.nu.

Jan-Åke Karlsson, Laxå kommun:

"Det var verkligen enkelt med införandet av responsiv design! Vi skickade upp en skiss till Vemendo som de sedan arbetade efter och tog fram designförslag. När vi var nöjda, började Vemendo att tillverka mallar och la dem i deras utvecklingsmiljö.

När allt var klart hur det skulle se ut så implementerades mallarna i befintlig miljö på plats i Laxå under drift, vilket innebar att vi inte fick något driftstopp alls. Lite justeringar behövde göras i efterhand men det var betydligt mindre arbete mot att göra en helt ny portal.
Vemendo uppfyllde alla våra förväntningar och vi är riktigt nöjda med resultatet"

Lösningen
Laxå kommun valde Vemendos webbplatspaket främst för att man kunde byta ut webbplatsens mallar utan att påverka innehållet vilket innebär avgörande besparingar i både tid och pengar.

Vemendo tog fram en design och kundens webbplats lades upp i Vemendos utvecklingsmiljö. Vi utvecklade de nya mallarna i utvecklingsmiljön och kunde, med kundens befintliga innehåll, se hur den nya webbplatsen skulle ta sig ut. Slutligen implementerade vi de nya mallarna i kundens skarpa miljö och bytte ut de befintliga mallarna mot nya.

Med detta tillvägagångssätt kunde webbplatsen få nytt utseende, ny funktionalitet och en responsiv webb utan att påverka sitt innehåll. Kunden behövde ej heller ta ned sin webbplats utan allt arbete kunde genomföras under drift och till en mycket rimlig kostnad.

Se även: http://www.laxa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss gärna för mer information:

Magnus Gutke
Mobil: 070 – 767 76 54
E-post: info@vemendo.se

Publicerat: 2017-10-14