Stefan Olby, ansvarig för statistik, lönebildning och lönekartläggning på Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation:

”Det fanns inget färdigt system på marknaden som kunde erbjuda den önskade funktionaliteten. Vi behövde därför hjälp med att själva utveckla ett system som var anpassat för våra behov. Vi sökte ett företag som både hade hög teknisk kompetens och hade stor erfarenhet av lönesystem. Endast Vemendo uppfyllde båda dessa krav.

 För att få en bra kvalitet på branschens lönestatistik var det viktigt att uppgiftslämnarna, medlemsföretagen, själva fick nytta av den lönestatistik som de årligen skickade in till FAO. Vi sökte ett system där företagen bland annat kunde ta fram underlag för lönekartläggningar, analysera lönestrukturen inom valfria yrken, relatera företagets lönestruktur till branschens struktur samt ta fram underlag inför lönesamtal.

År 2000 var det första systemet, en klient-/serverlösning som döptes till LönePuls, färdigt. Programmet mottogs tacksamt av våra medlemsbolag och nya förbättrade versioner togs årligen fram till 2008. Till slut blev det för komplicerat att utveckla och underhålla klientlösningen. FAO beslöt därför att modernisera LönePuls. Eftersom lösningar för hög datasäkerhet och sekretess nu fanns tillgängliga så blev målet att erbjuda LönePuls via Internet.

Vemendo hade skött sig exemplariskt så här långt varför det var naturligt att de även fick uppdraget att utveckla det nya LönePuls Online. Vi satte höga krav på säkerhet, lättanvändbarhet och flexibilitet. Genom Vemendos konstruktiva dialog och idéskapande arbetssätt fick vi en lösning som var lättanvänt och flexibelt och hade hög säkerhet bl.a. lösenord i två steg (sk. tvåfaktorautentisering).

LönePuls Online är till nytta för både FAO och dess medlemsbolag. FAO har fått en lönestatistik som har bättre kvalitet än förut. Medlembolagen har fått ett program för att kunna analysera löner t.ex. i form av löneboxar.

LönePuls Online innehåller också en funktion där företagen kan genomföra lönekartläggningar.

Funktionerna är till stor nytta för försäkringsbolagen och man ställer sig mycket positiv till användarvänligheten som ger snabba och korrekta svar vilket sparar mycket tid och pengar. Mer information om LönePuls Online hittar du härlänk till annan webbplats (pdf öppnas i nytt fönster).

LönePuls Online kräver stor tillgänglighet varför support och förvaltning av systemet är av avgörande betydelse. Även detta har fungerat föredömligt sedan starten varför vi gärna har förlängt samarbetsavtalen under åren. Vemendo står för hög tillgänglighet och snabb utryckning om det någon gång skulle behövas.

Jag kan varmt rekommendera dem! ”

Publicerat: 2017-10-24